Trygghet och trivsel

På vår förskola ska både barn och föräldrar känna sig trygga, trivas och ha kul tillsammans.

Ett första steg för att skapa trygghet och trivsel är genom en bra inskolning. Hos oss anpassas inskolningen efter ditt barns behov. Det tar olika lång tid för barn att våga lämna och säga hejdå till sina föräldrar. Inskolningen inleds med kortare besök som sedan utökas efter hand. Du som förälder är med ditt barn på förskolan under inskolningen. Du som förälder behöver räkna med att finnas tillgänglig i två veckor.

Varje familj får en pedagog som mentor. Mentorn fungerar som en kontakt mellan hem och förskola. Mentorn ansvarar även för barnets inskolning. Då kan du känna dig lugn resten av dagen och veta att ditt barn har det bra.Efter avslutad inskolning har vi ett uppföljningssamtal.

Vi har nolltolerans mot mobbning och okamratligt beteende. Därför lär vi barnen att respektera varandra, visa hänsyn och empati. Vi som arbetar på förskolan ser till att alla barn blir sedda och bekräftade varje dag. Vi är noga med att prata med alla barn, uppmuntra och ge dem beröm. Hos oss finns alltid en öppen famn.