Språket i fokus

Ett av våra främsta mål är att barnen ska utveckla ett rikt språk så att de kan sätta ord på sina tankar och känslor.

Våra lärmiljöer bjuder in barnen till kommunikation och samtal med varandra. Genom att ge barnen många nya erfarenheter och upplevelser, prata mycket med barnen och läsa för dem varje dag lär de sig hela tiden nya ord och begrepp. Vi kommunicerar med varandra och möter nya och gamla ord och begrepp i många olika sammanhang under dagen, som till exempel vid måltider, under leken, i projekt.

För oss är det viktigt att ge barnen nya upplevelser och erfarenheter både i när och fjärran. Vi lämnar ofta förskolan för att upptäcka olika naturmiljöer, staden och kulturevenemang. Då möter barnen nya ord och begrepp som vi kan använda på förskolan både i projekt och i leken.

När vi pratar med barnen talar vi alltid tydligt och använder ett språk som är anpassat efter barnets förståelse. Vi lyssnar aktivt när barnen svarar och uppmuntrar dem till att prata och uttrycka sig. Vi stöttar och uppmuntrar även barnens modersmål på olika sätt. De pedagoger som talar barnets modersmål arbetar medvetet med att stödja och utveckla modersmålet.