Barnets lärande och utveckling

Vi arbetar i projekt utifrån ett gemensamt tema. Projekten utgår ifrån barns tankar och nyfikenhet.

Vi observerar och reflekterar över barns lek för att se hur vi kan skapa möjligheter till lärande och förståelse. Vi tillvaratar barnens “varför”-frågor för att tillsammans utforska och lära.

Allt vi gör på förskolan utgår ifrån Skolverkets läroplan (pdf). Kreativitet, skapande verksamhet, naturvetenskap, teknik, matematik och språk bakas in i allt vårt arbete på ett naturligt sätt. Självklart använder vi oss av digitala verktyg i det dagliga arbetet. Vi ser de digitala verktygen som ett naturligt lärverktyg på förskolan, tillsammans med böcker, papper och penna.

Barnen är själva med i dokumentationen av sitt lärande. Med hjälp av den får barnen reflektera över sitt lärande tillsammans med andra barn och pedagoger. När barnet ser att hon eller han lär sig och utvecklas ger det en stolthet och en bekräftelse på den egna förmågan. Det väcker viljan till att lära sig mer.

För att följa upp barnens lärande reflekterar pedagogerna tillsammans för att hitta vägar till nya kunskaper och lärande. Vi dokumentera och synliggör lärandeprocesserna på förskolan för föräldrarna och barnen i Unikum.

Vi värnar om att ha en ständig dialog med dig som förälder om ditt barns utveckling och lärande. Minst en gång per år har vi ett utvecklingssamtal. Då träffas vi och pratar om ditt barns lärande och utveckling och hur förskolan har utmanat och inspirerat ditt barns lust att lära. Som vårdnadshavare förbereder du dig inför utvecklingssamtalet genom att vara delaktig i dokumentationen på Unikum.