Så arbetar vi

På förskolan arbetar engagerade och inspirerande pedagoger som är goda förebilder för barnen.

Vi utgår från att alla är olika och har olika förutsättningar. Därför lyssnar vi på och uppmärksammar varje barn som den unika individ det är. Vi utgår hela tiden från barnens behov och intressen.

Barnet och omvärlden

Vi utfår från att barn är nyfikna och kompetenta. De kan och vill. I vårt arbete utgår vi från övertygelsen om att barn har en inre lust att lära sig att förstå sin omvärld. Det är vår utgångspunkt i vårt bemötande av barn. Vi tror också att barn leker för att bearbeta sina erfarenheter och upplevelser till kunskap och förståelse. Därför är leken det viktigaste inslaget i barnens dag på förskolan. För att ge innehåll för leken behöver barnens också få nya erfarenheter och kunskaper. Därför arbetar vi med barnens egna frågeställningar och teorier, utforskar dem och söker svar. Vi anser också att det är viktigt att utforska världen utanför förskolan för att ge barnen nya erfarenheter och upplevelser.

På Skolverkets webbplats kan du ladda ner och läsa läroplanen.