Om oss

Linnégårdens förskola ligger i ett naturskönt grönområde, endast ett stenkast från Fredriksdals museer och trädgårdar.

Vi är en mångkulturell förskola som arbetar aktivt med barnens olika språk och hur människor och natur samspelar. Vi har många möjligheter till lärande och upptäckande både inomhus och utomhus. Barnen har tillgång till olika spännande lärmiljöer där de kan leka och lära med alla sina sinnen.

För oss är det viktigt att barnen har inflytande och har demokratiska möjligheter att påverka verksamheten. Därför arbetar vi i små grupper anpassade utifrån barnens behov och intresse.  Pedagogerna uppmuntrar barnen i att upptäcka och förstå omvärlden både i lek och i projekt.

Upptäcka världen

Vi besöker ofta Fredriksdals museer och trädgårdar och andra naturmiljöer för att lära oss om växter, djur och natur.

För oss är det viktigt att även ge barnen kulturella upplevelser. Därför besöker vi bio, teater, bibliotek, konserter och andra kulturella evenemang.

Förskolan tryggt komplement till hemmet

På vår förskola möts föräldrar och barn av ett varmt klimat och kompetent personal. Hos oss vet alla vem ditt barn är. Vår personal ser till att alla barn blir sedda, hörda och bekräftade varje dag. Vi ger ditt barn en trygg, lärorik och rolig förskoletid. Det gör vår förskola till ett värdefullt komplement till hemmet.

Våra lärmiljöer

Vi har olika lärmiljöer anpassade till barnens ålder, behov och nyfikenhet. Lärmiljöerna utgår från den ryske forskaren Lev Vygotskys tankar om att lärandet sker i samspel med andra och Reggio Emilia-pedagogiken. Hos oss finns många mötesplatser, där barn och pedagoger kan samtala och kommunicera med varandra på olika sätt.